Μάθετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος - Εδώ

Στον Στέλιο Ιωαννίδη μισθώθηκε το π.ξενοδοχείο La Mirage

Στον ξενοδοχειακό επιχειρηματία κ.Στέλιο Ιωαννίδη εκμισθώθηκε τελικά το πρώην ξενοδοχείο La Mirage στην Ομόνοια, μετά την τελευταία διαγωνιστική διαδικασία.

Ο κ.Ιωαννίδης διαχειρίζεται στην Αθήνα και ευρύτερα στην Αττική τα ξενοδοχεία Acropolis Museum Hotel, Athens Diamond Hotel, Athens Status Suites, La Strada Hotel και Riviera Hotel.

To ενδιαφέρον για τη μίσθωση του ξενοδοχείου ήταν περιορισμένο, τελικά, όμως, ο στόχος για το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, που είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, επιτεύχθηκε.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης έχει ορισθεί στα σαράντα χρόνια.

Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επενδύσει τουλάχιστον πέντε εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή του κτιρίου. Όπως διευκρινίζεται, το κόστος της επένδυσης δεν αφορά σε δαπάνες για την εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, αλλά σε εργασίες ανακατασκευής, διαρρύθμισης ανακαίνισης και επισκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη συντήρηση ή την αντικατάσταση του μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και μηχανικού εξοπλισμού του μισθίου κλπ.

Επιπλέον, τη δεύτερη δεκαετία της μίσθωσης και κάθε δέκα χρόνια θα πρέπει να γίνεται επιπλέον επένδυση ύψους ενός εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και συντήρηση του μισθίου.

Το ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 9.392 τ.μ., είναι αντικειμενικής αξίας 6,24 εκατ. ευρώ και αποτελείται από το πρώην οκταόροφο ξενοδοχείο La Mirage, το κατάστημα του ισογείου ορόφου με πρόσοψη επί της οδού Κοτοπούλη 3 και το κατάστημα του ισογείου ορόφου συνεχόμενο του ανωτέρω και στο βάθος αυτού, με είσοδο/έξοδο επί της στοάς του κτιρίου.

Το ξενοδοχείο παραμένει κλειστό από το 2008.

http://www.tornosnews.gr/permalink/27496.html?utm_source=TORNOS+NEWS+GREEK&utm_campaign=e064fa1b9b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_20&utm_medium=email&utm_term=0_2149551f2f-e064fa1b9b-349268045